Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" T:371 28680932 E- pasts: [email protected]

Iesniegumu pieņemšana

PII "Saulīte" iesniegumu pieņemšana jaunajiem vecākiem

Pirmdiena, Trešdiena, Piektdiena - 9.00 - 13.00

Otrdiena, Ceturtdiena - 14.00 - 18.00

vasaras periods

Par vietu nodrošināšanu vasaras periodā Salaspils novada pirmsskolas izglītības iestādēs

 

Bērnam ir piešķirta vieta konkrētā PII un, lai gan vasarā vienu mēnesi bērns apmeklē citu PII, bērns netiek izslēgts no sava bērnudārza. Tādēļ maksājums arī par vasaras mēnesi citā PII ir uz tā paša bērnudārza kontu. Maksājumi starp iestādēm ir pašvaldības iekšējais process. Pašvaldība ir nodrošinājusi iespēju vecākiem veikt visus avansa maksājumus par ēdināšanas pakalpojumiem uz “savas” iestādes kontu, kas būtiski atvieglo apmaksas procesu.

Vasaras mēnešos visiem bērniem pašvaldība nodrošina vietas PII novada administratīvajā teritorijā pie šādiem nosacījumiem: vecāks ir iesniedzis iesniegumu līdz 30.aprīlim, veikts avansa maksājums līdz iepriekšēja mēneša 25.datumam un nav parādu par iepriekšējiem mēnešiem.

Vietu piešķiršana vasarā notiek rindas kārtībā hronoloģiskā secībā pēc pieteikuma saņemšanas datuma, ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Katru gadu arvien vairāk vecāki izvēlas saņemt pirmsskolas izglītības pakalpojumu vasarā, bet katrai iestādei atbilstoši sanitāri higiēniskajam normām, atbilstoši gultiņu skaitam ir savs maksimālais uzņemamo bērnu skaits.

Tajā mēnesī, kad PII ir slēgts, atvaļinājumā dodas visi atbalsta funkciju darbinieki – pavāri, aukles, veļas mazgātājas u.c. Savukārt pedagogiem valsts ar likumu ir noteikusi 2 mēnešu atvaļinājumu, vienu mēnesi pedagogs dodas atvaļinājumā, kad PII ir slēgts, bet otru mēnesi pedagogs ir atvaļinājumā, kad PII ir atvērts un strādā. Rezultātā slēdzot 2 bērnudārzus, pārējos četros bērnudārzos strādā mazāks pedagogu skaits kā ziemā.

Šogad jūnijā tiek slēgti divi bērnudārzi PII “Saulīte un PII “Saime”, kopā šos divus bērnudārzus apmeklē 385 bērni (246+139). No šiem 385 bērnu vecākiem saņemti 170 iesniegumi ar vēlmi apmeklēt citu bērnudārzu tajā mēnesī, kad viņu bērnudārzs ir slēgts. Savukārt PII “Atvasīte” notiek viena korpusa remonts, tādēļ iestāde šogad nevarēs uzņemt citus bērnus. Katrs bērnudārzs jūnijā uzņem papildu 40-60 bērnus. Rezultātā pārējie trīs bērnudārzi ir pilnībā noslogoti: jūnijā PII “Jāņtārpiņš” uzņem 260 bērnus, PII “Ritenītis” – 257 un PII “Daugaviņa” – 147. Daudzu vecāku iesniegumi par vēlmi apmeklēt bērnudārzu vasarā radījusi nepieciešamību papildu vietas bērniem vasarā šogad piešķirt arī PII “Daugaviņa”.

Iestāde

Paša PII jūnijā pieteikto bērnu skaits

Papildu vietas slēgto PII bērniem

Bērnu skaits, kas apmeklēs PII jūnijā, KOPĀ

Jāņtārpiņš

193

67

260

Ritenītis

195

62

257

Daugaviņa

106

41

147

Atvasīte*

113

0

113

Kopā papildus vietas

170

*Notiek viena korpusa remonts

Informācija par vietu sadali un apmeklējuma dienu skaitu katram bērnam jūnija mēnesim tika sagatavota līdz 7.maijam un tajā pašā dienā saraksti nodoti grāmatvedībai, lai sagatavotu rēķinus. Vecāki var mainīt norādīto dienu skaitu vai atteikties no pirmskolas izglītības pakalpojuma attiecīgā vasaras mēnesī līdz iepriekšējā mēneša 10.datumam. Divu darba dienu laikā - 10. un 13.maijā tika apkopota informācija par apmeklējuma dienu skaitu izmaiņām, ko bija iesnieguši vecāki, un sagatavoti norīkojumi PII “Saime” un PII “Saulīte” vecākiem attiecīgi 13. un 14.maijā.

 

Pašvaldības Administrācijas darbinieki, grāmatveži un PII lietveži iegulda lielu darbu, lai iepriekšminēto informāciju apstrādātu - pārbaudītu, aktualizētu un lai šis pakalpojums papildu vieta vasaras periodā tiktu vecākiem nodrošināts. Tādēļ ir ļoti svarīgi saprast, ka arī vecākiem ir pienākums sniegt informāciju iespējami agrāk un lai tā būtu precīza, kā arī savlaicīgi veikt maksājumus. Vecākiem jābūt saprotošiem un atbildīgiem, piesakot liekas apmeklējuma dienas, kuras visticamāk netiks izmantotas, tas rada liekus sarežģījumus, paredzot patieso bērnu skaitu katrā iestādē.

 

 

 

 

sporta diena "Vasaras gaidās "

905805d0f44d9b5
905805d0f44d9b5

Lielā sporta diena "Vasaras gaidās "

30. un 31.maijā skolotājas Jana un Ina aicināja bērnus uz sporta dienu "Vasaras gaidās". Bērni tika iesaistīti sportiskās aktivitātēs, veiklības, izveicības un izturības pārbaudēs, lai veselīgi, pozitīvi un sportiski sagaidītu atnākušo vasaru!

izlaidums-2019

kisspng-lisnivka-last-bell-glockenspiel-school-bell-bellfl-bell-5ab58a91322e83.4915429615218469292056
kisspng-lisnivka-last-bell-glockenspiel-school-bell-bellfl-bell-5ab58a91322e83.4915429615218469292056

Sagatavošanas grupu bērni dodas uz skolu!

"Saulītei" ir tāda vara

Ka tā bērnus gudrus dara -

Māca prieku, zināšanas gūt

Un par sauli visiem būt!

PII "Saulīte" šajā mācību gadā lepojas ar divas sagatavošanas grupām, kuras ietādē nosvinējušas savus pirmos zināšanu svētkus - izlaidumu. Kopā esam mācījušies pirmos burtus un ciparus, kopā zīmēts, līmēts un veidots, kopā dziedāts, sportots un dejots - nu laiks uz skolu! Lai nebeidzas zinātkāre, lai nepazūd vēlme uzzināt ko jaunu un interesantu un, lai skolā daudz jaunu, labu draugu!

Paldies visiem sagatavošanas grupu vecākiem par atbalstu un palīdzību iestādes organizētajos pasākumos!

paldies-2019

60496194_676792959459919_3150506988635422720_n
60496194_676792959459919_3150506988635422720_n

"Paldies!" - pateicības diena Iestādes darbiniekiem.

23. maijā 7. un 9. grupas bērni aicināja "Saulītes" darbiniekus uz Pateicības koncertu. Koncertā izskanēja dziesmas bērnu izpildījumā un liels "Paldies!" no bērnu vecākiem par rūpēm un labu attieksmi. Tika pagodināti pedagogi, sētnieki, virtuves un ēdnīcas darbinieki, tehniskais darbinieks, vadītajas vietniece saimnieciskajā darbā, šuvēja, veļas mazgātāja,medmāsas, lietvede.

Visi šie cilvēki veltījuši daudz laika un ieguldījuši daudz darba, lai bērniem pirmsskolas iestādē būtu patīkami, droši atrasties, ērti gulēt un baudīt garšīgu maltīti.

Liels jums paldies no visas sirds!

Sporta-halle-2019

60952459_717887755275090_5444184756386267136_n
60952459_717887755275090_5444184756386267136_n

21. maijā Salaspils sporta hallē norisinājās ģimeņu sporta pēcpusdiena "".

Saulainā pavasara pēcpusdiena sākās ar to, ka sagatavošanas 7. un 9. grupas bērni un viņu vecāki pulcējās Salaspils sporta hallē. Ģimenes tika aicinātas jautri, sportiski un veselīgi pavadīt laiku ar muzikāli - ritmisku iesildīšanos sporta skolotājas pavadībā, pēc tam visi izgāja dažādas stacijas.

Par aktīvu piedalīšanos katrai sportiskai ģimenei tika pasniegtas medaļas!

Paldies grupu skolotājām, vecākiem par atsaucību un aktīvu piedalīšanos svētkos!!! Paldies par laipno uznemšanu Salaspils sporta halles darbiniekiem! 

                                                                                                                                

Salaspils sadosies rokās Latvijai svētku kopbildē un gājienā

images_aktualitates_kultura_2019_dod_roku_nem_roku_jpg_1556867710_crop_493_349
images_aktualitates_kultura_2019_dod_roku_nem_roku_jpg_1556867710_crop_493_349

Salaspils sadosies rokās Latvijai svētku kopbildē un gājienā

Salaspils novada svētku galvenajā dienā 1. jūnijā norisināsies lielais svētku gājiens. Pirms gājiena Salaspils sporta nama stadionā tiks veidota Latvijas kontūra “Salaspils sadodas rokās Latvijai”, kurā aicināts piedalīties ikviens interesents.

“Salaspils sadodas rokās Latvijai” ir veltījums Baltijas ceļa atceres gadadienai, kas šogad ir viens no galvenajiem notikumiem, turpinot Latvijas simtgades pasākumu sēriju. 1. jūnijā salaspilieši tiek aicināti izveidot Latvijas kontūru, domājot par individuālajām un kopienas vērtībām šodien. Ikvienam ir iespēja dot roku un ņemt roku – dot, lai palīdzētu, atbalstītu, iedrošinātu, iedvesmotu, pateiktos otram, ņemt – ja kādā brīdī vajadzīgs stiprāks plecs.

Svētku gājiena maršruta sākuma punkts plānots Salaspils sporta nama stadionā un noslēgums pie “Rīgavas”, pa ceļam priecējot Salaspils iedzīvotājus ar dziesmām un raitu deju soli pa Ceru, Skolas un Lauku ielu līdz pat brīvdabas skatuvei Līvzemes ielā pie “Rīgavas”.  

1. jūnijā paredzēti transporta kustības ierobežojumi gan gājiena norises vietās, gan Līvzemes ielā. Iedzīvotāji tiek aicināti laicīgi iepazīties ar ierobežojumiem un izvēlēties citu auto novietošanas vietu un braukšanas maršrutu.

Prāta laiks-dambretes-2019

dambretes
dambretes

Prāta laiks

Nav nekāds lielais noslēpums, ka dambrete savā ziņā ir diezgan vienkārša galda spēle, kas spēj apvienot dažāda vecuma spēlētājus, lai noskaidrotu, kurš dambretē ir visspēcīgākais. Mūsu bērnudārzā tā ir ļoti populāra spēle. Bija loģiski, ka starp daudzajiem pasākumiem 17. maijā notika dambretes turnīrs.

Kopumā piedalījās 16 bērni no sagatavošanas un vecākās grupas. Var teikt, ka bērniem bija kārtīgs izspēlēšanas maratons. Turnīra rezultātus ierakstīja tabulā. Visiem dalībniekiem bija sagatavotas maziņas piemiņas dāvaniņas, bet finālistiem – medaļas un diplomi. Pirmo vietu ieguva Andrejs Minalto no mūsu grupas.

No visas sirds sveicam viņu ar uzvaru!

Tatjana Reinholde, 9. grupas pirmsskolas skolotāja.

Doles sala 2019

BE0F27FD-DA9F-41A4-8CD3-D7B47618E15F
BE0F27FD-DA9F-41A4-8CD3-D7B47618E15F

PII sagatavošanas grupas dodas uz Doles salu

Saules lutināti un ar labu garastāvokli 20.maijā PII sagatavošanas grupas devās uz Doles salu, kur gidu pavadībā apmeklēja "Daugavas muzeju" un uzzināja daudz interesantu faktu un notikumu par Salaspili un tās iedzīvotājiem. Diena bija piepildīta ne tikai ar ekskursiju, bet arī ar sportiskām aktivitātēm Doles salas atpūtas teritorijā, pēc kurām labi garšoja sarūpētās desiņas un dārzeņi.

Mazliet žēl, ka jāatvadās no sava mīļā bērnudārza, bet tālāk sauc skolas gaitas.

Māmiņu dienas-2019

IMG_7354
IMG_7354

PII "Saulīte" bērni iepriecina savas māmiņas Māmiņu dienas pasākumos

No 10.-15.maijam PII noritēja Māmiņu dienai veltīti pasākumi. Katra grupiņa sveica savas mīļās, skaistās, jaukās māmiņas ar  īpašu sirsnību un mīlestību. Arī PII "Saulīte" pedagogu un darbinieku kolektīvs pievienojas bērnu sveicieniem un vēl saules stariem pielietu un mīļiem vārdiem piepildītu Mātes dienu!

Ēdienkarte

Kids lunchbox and gourmet food

Pašvērtējuma ziņojums

pasvertejums