Flickr Suite Plugin ERROR! Connection error: - "it was not possible to retrieve the API call: could not send the HTTP request: Could not execute the request: Failed sending HTTP request"

Cūkmēns ciemojas bērnudārza "Saulīte"

23.septembrī bērnudārzā “Saulīte” viesojās tīru mežu aizstāvis Cūkmens. Viņš aicināja piedalīties jaunajā “Cūkmena detektīvi” programmas mācību sezonā. Lai kļūtu par īstu detektīvu un Cūkmena sabiedroto, 2019./2020. mācību gadā ekoprogrammas ietvaros bērni apgūs četras galvenās tēmas: Meža netīrie noslēpumi, Cūkmenam pa pēdām, Mežs rotaļlietu kastē un Audzēsim skābekli, kurās ar rotaļu, dejas un dziesmas, pasaku, kā arī dažādu vizualizāciju palīdzību bērni veic noteiktus detektīvu soļus jeb uzdevumus, vērtējot labo un slikto mežā.  Katra tēma veidota, ievērojot principu – redzi, dzirdi, klausies, dari!, vienlaikus paredzot aktīvu bērnu iesaisti un līdzdarbošanos rotaļnodarbībās.

Visaktīvākos bērnudārzus mācību gada nogalē apciemos pats Cūkmens – populārais Latvijas dabas draugs.

Rūpēsimies par dabu visi kopā - lai Latvija zaļo!