Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei ”Salaspils 1.pirmsskola

no ____. grupas audzēkņa ___________________________________

vecāka (likumiskā pārstāvja) _________________________________

Apliecinājums

Ar šo apliecinu, ka mans bērns (iestādes audzēknis) un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem (likumiskiem pārstāvjiem) nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Salaspilī, 2020. gada _____. martā

paraksts, paraksta atšifrējums

 

 

 

Rekomendācijas vecākiem

rekomendacijas1

Ēdienkarte

Kids lunchbox and gourmet food

Pašvērtējuma ziņojums

logo 390964059