Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

Cien.vecāki

Valstīirizsludinātaārkārtējasituācijasaistībāar Covid-19 vīrusaizplatībuTādēļbērnudārzātiekieviestidrošībaspasākumi

13.03.2020. bērnitikspieņemtitikai, ja vecākiiesniegsrakstiskuapliecinājumu (skat.pielikumu). 

Apliecinājumuvarēsaizpildīt no rītauzvietas

IekļūšanaiestādētikaipacentrālajāmdurvīmLūdzamizpratni par izveidojušossituācijusaglabātmieru un ievērotvisusnorādījumus!

Administrācija

Rekomendācijas vecākiem

rekomendacijas1

Ēdienkarte

Kids lunchbox and gourmet food

Pašvērtējuma ziņojums

logo 390964059