Cien.vecāki

Valstīirizsludinātaārkārtējasituācijasaistībāar Covid-19 vīrusaizplatībuTādēļbērnudārzātiekieviestidrošībaspasākumi

13.03.2020. bērnitikspieņemtitikai, ja vecākiiesniegsrakstiskuapliecinājumu (skat.pielikumu). 

Apliecinājumuvarēsaizpildīt no rītauzvietas

IekļūšanaiestādētikaipacentrālajāmdurvīmLūdzamizpratni par izveidojušossituācijusaglabātmieru un ievērotvisusnorādījumus!

Administrācija