Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

Cien. vecāki!

Informējam Jūs, ka sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī

līdz 2020.gada 14.aprīlim

Salaspils PII “Salaspils 1.pirmsskola” strādās un pieņems bērnus tikai ar vecāka rakstisku apliecinājumu, kurā vecāki apliecina, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Šo apliecinājumu vecāks raksta vienreiz un uzņemas pilnu atbildību par uzrakstīto.

Līdz 2020.gada 14.aprīlim (vai ja nebūs noteikts savādāk) bērnudārzs nodrošinās tikai bērnu pieskatīšanas funkciju, bērnu grupas var tikt apvienotas.

Visi pulciņi (tautiskās dejas, angļu valoda, robotika, dambrete, vizuālā māksla) un pasākumi NENOTIKS.

Ja bērns prombūtnes laikā ir slimojis, atgriežoties iesniedz ārsta zīmi.

Ja bērnam tiks konstatētas saslimšanas pazīmes, vecākiem bērnu nekavējoties ir jāizņem no bērnudārza.

Jaunāko informāciju skatīt iestādes mājas lapā www.salaspils-saulite.lv

Administrācija

Rekomendācijas vecākiem

rekomendacijas1

Ēdienkarte

Kids lunchbox and gourmet food

Pašvērtējuma ziņojums

logo 390964059