Mācāmies attālināti:

Šos darbiņus patstāvīgi jau varēs paveikt 5-6 gadīgie bērni, bet ar lielu vecāku atbalstu, pavasara darbiņus paveiks arī 3-5 gadīgie bērni.

Tēma : Pavasara darbi

Ziņa bērnam: Lai izaugtu augs, cilvēki par to rūpējas.

Vērtība: Atbildība par iestādītajiem un iesētajiem augiem.

Darbības:

1.Aplaistīt augu, kad zeme ir sausa.

2.Sekot līdzi, lai augam pietiek gaisma.

3.Reizi nedēļā augsni uzirdina, lai pienāk gaiss.

Caurviju prasmes:

Kritiskā domāšana un problēmu risināšana – Ar ko var apliet augu?(kādu trauku var izmantot)Ar ko var rušināt zemi? Kur ir saulainākā vieta?

Sadarbība - izsaka savas domas par auga augšanu, kā arī uzklausa brāļa/māsas, vecāku domas.

Valodu joma-

 • Bērns stāsta par augu sēšanu, augšanu, kopšanu un rūpēm.
 • Izgatavojiet kopā ar bērnu grāmatiņu “Mans augs” – katru nedēļu grāmatiņā bērns ieraksta par augu savu vērojumu.
 • Atkārtojiet kopā ar bērnu: iepriekš apgūtos burtus krievu un latviešu valodā un atrodiet tuvākajā apkārtnē, grāmatās, avīzēs, žurnālos redzamos pazīstamos burtus. Turpiniet lasīt pa zilbēm.

Lasiet kopā ar bērniem grāmatas: Margarita Stāraste.

Miniet mīklas par pavasari:

Sociālā un pilsoniskā mācību joma –

 • Dodoties ar bērnu pastaigā pa mežu, vērojiet dažādus augus- kādi tie ir, pumpuru daudzveidību, to augšanas procesu;
 • Pēc paša zīmējumiem auga grāmatiņā, bērns pastāsta auga augšanas secību, kādu augu ir izaudzējis;
 • Ļaujiet bērnam izvēlēties nepieciešamos resursus darbam, piemēram, ja zina, ka būs jāgriež papīrs, paņem papīru un šķēres utt.
 • Rosiniet sakārtot savu darbavietu pirms un pēc darbošanās.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma –

 • Patstāvīgi zīmē augus grāmatiņā “Mans augs” dažādos augšanas posmos. Zīmēšanā izmanto dažādas tehnikas – ar krītiņiem, zīmuļiem, flomasteriem, akvareļu krāsām u.c.
 • Lasiet bērnam tekstu - pasaku, stāstu, dzejoli vai lugu.

Uzdodiet jautājumus par dzirdētā teksta saturu, lai bērns izsaka savu viedokli par tēlu rīcību.

Dabaszinātņu mācību joma-

 • Izrunājiet ar bērnu, kādus darbus cilvēki dara pavasarī – uzirdina zemi, audzē stādus, rūpējas par tiem utt.
 • Vēro un saskata auga izmaiņas mēneša ietvaros;
 • Mēra augu 1reizi nedēļā un fiksē grāmatiņā ar nosacītiem mēriem

Matemātikas mācību joma –

 • Mēra un pieraksta auga mērījuma rezultātus ar cipariem;
 • Atkārtojiet kopā ar bērnu: skaitiet līdz 10 un atpakaļ. Nostipriniet prasmes nosaukt cipara “Kaimiņus”, izmantojiet zīmes >,<,=. Salīdziniet ciparus 10 apjomā.
 • https://www.facebook.com/asociatiamainicuminti/?tn-str=k*F

Savienojiet ciparus ar atbilstoša skaita priekšmetiem.

Spēlējiet ar bērniem: nosaukt rotaļlietas atrašanās vietu istabā, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus, pa labi, pa kreisi

Tehnoloģiju mācību joma-

!!! Kad atgriezīsieties bērnudārzā, lūdzu atnesiet savu izveidoto grāmatiņu parādīt pārējiem grupas bērniem!

Lai veicās Pavasara darbiņos!