Bērnudārza „Saulīte” LIETVEDES pieņemšanas laiki:

absolventu  izziņas  saņemšanai jūnija mēnesī:

Pirmdiena – no plkst. 10.00 līdz 12.00

Otrdiena – no plkst. 8.00 līdz 10.00

Ceturtdiena – no plkst.15.00 līdz 17.00

Piektdiena – no plkst. 12.00 līdz 15.00

Izziņa tiks izsniegta tikai tad, kad apmaksāti rēķini par ēdināšanas pakalpojumiem

(izņemot rēķinus par vasaras mēnešiem).

Nepieciešamības gadījumā zvanīt pa tālr. 28680932