Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

 

                   0 e8200 8d267088 L Vecāku sapulces:

                                (grupās):

8.septembrī plkst. 17.30. :

              3.,4.,10. gr.

9. septembrī plkst. 17.30.:

                7.,8.,9. gr.

24. septembrī plkst. 17.30.:

        1. gr.

Rekomendācijas vecākiem

rekomendacijas1

Ēdienkarte

Kids lunchbox and gourmet food

Pašvērtējuma ziņojums

logo 390964059