Cienījamie vecāki!

           Ņemot vērā ārkārtas situācijā noteiktos ierobežojumus valstī,

                         no 17.10.2020. līdz 06.11.2020. ir atcelti visi

                                   iestādē notiekošie interešu pulciņi.

                 Iestāde informēs vecākus par pulciņu atsākšanos,

                     atkarībā no situācijas valstī,  pēc šī datuma.