ziemas prieki Cienījamie vecāki!

                      Atgādinām, ka bērni aktīvi darbojas ārā arī ziemas sezonā,

                               tāpēc, lūdzu, nodrošiniet bērnam laikapstākļiem atbilstošu apģērbu.

2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” nosaka:

8.punkts. Dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecumam un attīstībai, paredzot arī fiziskās aktivitātes un pastaigas svaigā gaisā.

9.punkts. Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.