s1vTopošo pirmklasnieku vecāki!

Salaspils 1. vidusskolā dokumentu iesniegšana uzņemšanai 1. klasē 2021./2022. mācību

                              gadam notiks no šī gada 5. marta līdz 5. aprīlim.

Informatīva tiešsaistes sanāksme vecākiem notiks 25. februārī plkst. 19.00.

Reģistrēšanās sanāksmei un informācija par dokumentu iesniegšanu un uzņemšanas

                        kārtību skolas mājas lapā http://s1vsk.lv/ .

                                                                                   Salaspils 1. vidusskolas administrācija