sun43Pielikumā apskatāma prezentācija bērnudārza "Saulīte" vecākiem,

ar kuru tika iepazīstināti Iestādes padomes vecāki 24.02.2021.

 Prezentāciju skatīt   Iestādes padomes sēde