Chart  Cienījamie vecāki!

Atbilstoši Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem līdz 10.06.2021.

                  Jūs varat atteikt vai mainīt pieteiktās dienas JŪLIJĀ.