2018. gada februāra pasākumu plāns

 

 

Nedēļas tēmas nodarbībām skolotājas izvēlas pēc sava plāna, ievērojot bērnu intereses un īpašības, laika un dzīves apstākļus.

Radošo darbu izstāde:

- "Draudzīgais grupas fotorāmītis"                                                                                                         14.02.

 Bērnu zīmējumu izstādes:

- "Uzticamākais draugs                                                                                                                   13.02.

- "2018.gada dzīvnieks - VĀVERE"                                                                                                      20.02.

                                                                                                             

Meteņi "Nāciet iekšā, Meteņbērni, vediet svētkus istabā!"  - latviešu grupām, vec., sag.gr.            09.02. 

Masļeņica                                                                                                                                        15.02.  

Nodarbības ar interaktīvo tāfeli (vec. un sag. gr. bērniem):                                              pēc nodarbību saraksta

Tematiskā nedēļa "Ar draugiem roku rokā"                                                                                    12.-20.02.

- viktorīna vecāko grupu bērniem - 14.02.

- viktorīna sagatavošanas grupu bērniem - 19.02.

 

Teātra diena "Sniegavīra sirds"                                                                                                           16.02.

Sporta diena"Olimpiskās spēles" - vec., sag.gr. Sporta hallē                                                              27.02.

Salaspils pirmsskolas dambretes turnīrs 2018 sešgadniekiem                                                        23.02.