2017. gada oktobra pasākumu plāns

 

 

Nedēļas tēmas nodarbībām skolotājas izvēlas pēc sava plāna, ievērojot bērnu intereses un īpašības, laika un dzīves apstākļus.

Radošo darbu izstāde:

- "Koki rudenī"                                                                                                                                    no 20.10.

 Bērnu zīmējumu izstādes:

- "Ceļojums uz siltajām zemēm"                                                                                                         13.10.

- "Rudens - krāsu prieks!" (netradicionālās zīmēšanas tehnikas)                                                            27.10.                                                         

Māklsas projekta nedēļa "Rudens - krāsu prieks!"                                                                   23.-27.10.

- Radošie darbi ar rudens lapām,

- Radošie darbi no dabas materiāliem,

- Pasaku pēcpusdiena (izgatavo pasaku tēlus no dabas materiāliem un izspēlē kādu pasaku)

Tematiskā diena "Ar krāsām rudenī" (atb. mūzikas skolotāji)                                                       25.10.    

Nodarbības ar interaktīvo tāfeli (vec. un sag. gr. bērniem):                                              pēc nodarbību saraksta

Rudens radošās darbnīcas "Koki rudenī"                                                                                      16.-20.10.

Dambretes spēle sagatavošanas grupās                                                                                                      02.10. 

 

Sporta dienas

"Košās rudens krāsas" (atb. sporta skolotāja Ina)                                                                             11.10.

Sporta diena vecāko un sagatavošanas grupu bērniem Salaspils sporta hallē                                                         17.10.

"Košās rudens krāsas" (atb. sporta skolotāja Sandra)                                                                                                        18.10.