2017. gada decembra pasākumu plāns

 

 

Nedēļas tēmas nodarbībām skolotājas izvēlas pēc sava plāna, ievērojot bērnu intereses un īpašības, laika un dzīves apstākļus.

Radošo darbu izstāde:

- "Ziemassvētku rūķu saime"                                                                                                             18.12.

 Bērnu zīmējumu izstādes:

- "Daudz laimes, "Saulīte"!                                                                                                            12.12.

- "Ziemassvētku vecīša valstība"                                                                                                      20.12.

Piparkūku cepšana grupās                                                                                                              līdz 11.12.

Ziemassvētki "Ziemassvētkiem pa pēdām"                                                                                 19.-21.11.    

Nodarbības ar interaktīvo tāfeli (vec. un sag. gr. bērniem):                                              pēc nodarbību saraksta

PII "Saulīte" dzimšanas dienas svinību nedēļa                                                                              12.12.-22.12.

- Iestādes egles iedegšanas koncerts "Pārsliņu ceļojums" plkst.16:30                                                   12.12.

- Skolotāju iestudēta pasaka bērniem "Kā draugi meklēja eglīti" (1.,6.,0.,4.,10.gr.)                                 13.12.

- Lielā sporta diena                                                                                                                            14.12.

- Atvērto durvju diena vecākiem - radošās darbnīcas                                                                             15.12.

- Labdarības akcijas "No sirds uz sirdi" noslēgums bērnu sociālās aprūpes namā "Rīga"                            18.12.

- Tematiskā pēcpusdiena "Dejas ar Saules stariņiem" (2.,5.,7.,9.,3.,8.gr.)                                               18.12.

- Tortes diena bērniem                                                                                                                        19.12.