Pedagoģiskā darba plāns

2019. gada janvārim

Bērns

 • Roždestvo bērniem  atb. mūzikas skolot.
 • Starptautiskā “Paldies”diena
 • Projekts “Veselīgs un priecīgs”

- Veselīga uztura piramīda

- Salātu un smūtiju nedēļa

- Ēdīsim ar prieku

 • Zīmējumu izstādes:“ Veselīgs un priecīgs”
 •  Radošo darbu izstāde:“Veselīgi dzīvojam”
 • Prezentāciju pēcpusdienas bērniem – vecāko, sagatavošanas grupu bērni rāda prezentācijas par veselīgu uzturu mazākajiem bērniem

Ziemas talkas bērniem “Baltās sniega kupenas”

 

07.01.

11.01.

14.-31.01.

14.-18.01.

21.-25.01.

28.01.-01.02.

18.01.

25.01.

28.01.-01.02.

01.-31.01.

Pedagogs

 • Salaspils novada PII “Saulīte ”Seminārs “Darba plānošana – mācību jomas: valodu joma, sociālā un pilsoniskā joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā un tehnoloģiju jomā”
 • Konsultācijas izvērtēšanā iesaistītajiem pedagogiem.  

 

 

16.01.

 

Visu mēnesi

Vecākiem

 • Vecāku līdzdalība radošajās darbnīcās.
 • Vecāku līdzdalība  Roždestvo sagatavošanās procesā

07.-25.01.

Izvērtēšana un rekomendācijas

 • Radošo darbnīcu organizācija un saturs.
 • Ziemas pastaigu organizācija visās vecuma grupās.
 • Roždestvo  organizācija.
 • Projekta “Veselīgs un priecīgs” organizācija un norise visās vecuma grupās.
 • Bērnu zināšanu un prasmju izvērtēšana pirmajā pusgadā.