2018. gada maija pasākumu plāns

 

 

Nedēļas tēmas nodarbībām skolotājas izvēlas pēc sava plāna, ievērojot bērnu intereses un īpašības, laika un dzīves apstākļus.

Radošo darbu izstāde:

- "Kukainīši-Ragainīši"                                                                                                                                16.05.

 Bērnu zīmējumu izstādes:

- "Pavasara ziedi māmiņai                                                                                                                                                                      10.05.

- "Kas strādā mūsu "Saulītē"" (sag. gr.)                                                                                                                      18.05.

                                                                                                             

                                                                                     

Nodarbības ar interaktīvo tāfeli (vec. un sag. gr. bērniem):                                              pēc nodarbību saraksta

Bibliotēkas apmeklējums sagatavošanas grupu bērniem                                                                                                                                                                                                                                                       8. grupa -   7.05.                                                                                                                                                                             3. grupa -    9.05.      

 Ģimenes svētki "Es savai māmiņai"                                                                                                              9.,10.05.

 Ekskursija uz Daugavas muzeju sagatavošanas grupu bērniem                                                               16.05.

 Sporta diena Sporta hallē pulksten 16:30                                                                                                      16.05.

sagatavošanas grupu bērniem kopā ar vecākiem

 Gardēžu dienas 

 3.grupas bērnu mīļāko ēdienu diena                                                                                                                  21.05.

8. grupas bērnu mīļāko ēdienu diena                                                                                                                  22.05.

 Atklātās angļu valodas nodarbības                                                                                                                 15.,17.05.

 3.,8. grupas bērnu Pateicības koncerts Iestādes darbiniekiem                                                                   22.05.

Izlaidumi "Saulītē"                                                                                                                              3.grupa - 24.05.

                                                                                                                                                                 8. grupa - 25.05.