Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: [email protected]

                                                                                                                                 

       Salaspils novada pašvaldības PII “Salaspils 1.pirmsskola”

b/d “Saulīte”

                  PEDAGOĢISKĀ DARBA PLĀNS OKTOBRĪ

Tēma. Rudens klāt!

Ziņa bērnam: Mainās gadalaiki un laika apstākļi

Datums

Bērniem

Vecākiem

Pedagogiem

1.

13.15 Sapulce darbiniekiem “Ikgadējā ugunsdrošības, darba aizsardzības un civilās aizsardzības instruktāža”

2.

                                      “Miķeļdiena ir klāt!” (iestādes laukumiņā)

2.

13.00 Mazā sapulce 3-5 gadīgo grupās

3.

13.15 Mazā sapulce 5-7 gadīgo grupās

9.-16.

 Nodarbības bērniem “Garšīgi un veselīgi” sadarbībā ar Salaspils novada domi un Eiropas Sociālo fondu

14.

15.15 Teātra studija Kristīne “Nezinītis un Zinīte”

 

14.,15.,

16.

 

Atklātās stundas 1.klasē

16.

 

17.45 Iestādes padomes   sapulce

18.

 

10.00 Novadu apvienības pirmsskolas skolotāju konference “Bērna attīstībai labvēlīga mācību vide

21.

                                 Atklātās nodarbības 6-7 gadīgo bērnu grupās

 

22.

 

Projekta “Lietpratības satura ieviešana” ietvaros

Metodiskā diena kopā ar eksperti I.Irbi “Rotaļu darbība un bērnu patstāvīgā darbība 4-5 gadīgo grupā”

23.

13.00-14.00 SEMINĀRS

“Pirmsskolas un sākumskolas sadarbības veicināšana” piedalās, kuri vada atklātās nod.

24.

Viktorīnas sagatavošanas grupu bērniem b/d “Jāņtārpiņš”

 

28.-31.

Nodarbības bērniem “Kustību rotaļas” sadarbībā ar Salaspils novada domi un Eiropas Sociālo fondu

29.

 

Pieredzes apmaiņas brauciens vad. vietn. PII “Maziņš kā jūra”

30.

13.10. Pedagoģiskā sanāksme “Pasākumi novembrī”

                                                                                                                                                Sagatavoja: Maija Līce