2018. gada septembra pasākumu plāns

 

 

Nedēļas tēmas nodarbībām skolotājas izvēlas pēc sava plāna, ievērojot bērnu intereses un īpašības, laika un dzīves apstākļus.

Radošo darbu izstāde:

- "'Rudens ābolīši"                                                                                                                                04.09.

 Bērnu zīmējumu izstādes:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nodarbības ar interaktīvo tāfeli (vec. un sag. gr. bērniem):                                              pēc nodarbību saraksta

  Zinību diena                                                                                                                                     03.09.

  Sporta diena "Āboli, āboli, ābolīši...''                                                                                                           07.09

 Tēva diena                                                                                                                                                        13., 14.09.                                                                                                                       

 Olimpiskā diena ''Nāc un vingrot sāc!''                                                                                                        21.09                                                                                                        

 Miera diena                                                                                                                                                      21.09