APSTIPRINĀTS
ar pirmsskolas izglītības
iestādes “Saulīte”10.11.2016.
                      Iestādes padomes sapulces
protokolu Nr. 1.

 

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”
Iestādes padomes sastāvs 2016./2017. mācību gadā

 

Priekšsēdētāja:   Nadežda Poļakova - 9. grupa

 

Vecāku pārstāvji:

 

1.  Vera Jegorova - 0.grupa

2. Olga Beļska - 1.grupa

3. Svetlana Grosu - 2.grupa

4. Ludmila Sekača - 3.grupa

5. Liāna Osipova - 4.grupa

6. Iveta Ščigoreva - 5.grupa

7. Kristīne Ziemele - 6.grupa

8. Olga Sivajeva - 7.grupa

9. Aļona Rogale-Homika - 8.grupa

10.Irina Rjabikova - 10.grupa

Iestādes pārstāvji:

1. Ņina Kacko – iestādes vadītāja

2. Maija Līce - vadītājas vietniece metodiskajā darbā

3. Antoņina Poļakova- medmāsa

4. Jeļena Koteļņikova, Anita Jakušonoka - pirmsskolas skolotājas

5. Līga Bogdāne– Salaspils novada domes Kultūras un Izglītības komitejas pārstāvis