Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" T:371 28680932 E- pasts: [email protected]

 

 Informācija vecākiem 


VIETU NODROŠINĀŠANA VASARAS PERIODĀ

33. Pirmsskolas izglītības iestādei ir tiesības vasaras periodā (1.jūnijs - 31.augusts) pārtraukt pedagoģisko procesu uz laiku līdz četrām nedēļām pedagogu atvaļinājuma laikā, kalendāro laiku saskaņojot ar Salaspils novada domes izpilddirektoru. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam ir pienākums katru gadu līdz 31.janvārim informēt vecākus par iestādes darbības pārtraukumu vasaras periodā. (grozījumi 08.10.2014.)

34. Par vēlmi izmantot pirmskolas izglītības pakalpojumu vasaras periodā vecāki no 1.marta līdz 30.aprīlim iesniedz iesniegumu attiecīgajā pirmsskolas izglītības iestādē. Vienlaikus vecākiem jāiesniedz iesniegums par citas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu, ja iestāde, kuru apmeklē bērns, tiek slēgta. Pirmskolas izglītības iestādes vadītājs visus iesniegumus un bērnu sarakstus par vietu vasaras periodā iesniedz Izglītības daļā līdz 3. maijam. (grozīts ar: 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.24/2013; 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016); (grozīts ar 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.8/2018)

35. Vietu sadale citā pirmsskolas izglītības iestādē notiek rindas kārtībā pēc iesnieguma saņemšanas datuma, ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Līdz 10.maijam Izglītības daļa sagatavo vecākiem informāciju par piedāvāto vietu citā pirmsskolas izglītības iestādē – jūnija mēnesim un līdz 25.maijam – jūlija un augusta mēnešiem. (grozīts ar: 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.24/2013; 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016.); (grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016); (grozīts ar 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.8/2018)

35.1. Ja vecāki maksu par ēdināšanas pakalpojumu pirmskolas izglītības iestādē vasaras periodā ir veikuši 36.2 punktā norādītajā termiņā un apmaksāta rēķinā norādītā summa, Izglītības daļa 3 darba dienu laikā no 36.2 punktā norādītā apmaksas termiņa beigām sagatavo norīkojumu par piešķirto vietu citā pirmsskolas izglītības iestādē. (papildināts ar 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.8/2018

36. Ja bērnu vecāki nav veikuši visus maksājumus par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē atbilstoši saņemtajam rēķinam par martu līdz 25.aprīlim, par aprīli – 25.maijam un par maiju – 25.jūnijam, bērnam netiek nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības iestādē vasaras periodā. (10.02.2016. saistošo noteikumu Nr.4/2016 redakcijā); (grozījumi ar 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.8/2018)

36.1. Grāmatvedība sagatavo rēķinus par ēdināšanas pakalpojumiem vasaras periodā citā pirmsskolas izglītības iestādē līdz 18.maijam par jūniju, līdz 18.jūnijam par jūliju un līdz 18.jūlijam par augustu, ņemot vērā norādīto dienu skaitu vecāku iesniegumā. (grozījumi ar 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.24/2013), (10.02.2016. saistošo noteikumu Nr.4/2016 redakcijā); (grozījumi ar 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.8/2018)

36.2. Maksa par ēdināšanas pakalpojumu pirmskolas izglītības iestādē vasaras periodā tiek veikta avansā līdz iepriekšēja mēneša 25.datumam. Ja vecāki par ēdināšanas pakalpojumu nesamaksā līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam vai samaksā tikai daļu no rēķinā norādītās summas, vieta pirmsskolas izglītības iestādē nākamajā mēnesī netiek piešķirta.(papildināts ar 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.8/2018)

37. Vecāki var mainīt norādīto dienu skaitu vai atteikties no pirmskolas izglītības pakalpojuma attiecīgā vasaras mēnesī līdz iepriekšējā mēneša 10.datumam, rakstiski informējot pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju vai Izglītības daļu, sūtot informāciju uz epastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. (grozījumi ar 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.24/2013), (10.02.2016. saistošo noteikumu Nr.4/2016 redakcijā); (grozījumi ar 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.8/2018)