Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: [email protected]

Covid-19

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei ”Salaspils 1.pirmsskola

no ____. grupas audzēkņa ___________________________________

vecāka (likumiskā pārstāvja) _________________________________

Apliecinājums

Ar šo apliecinu, ka mans bērns (iestādes audzēknis) un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem (likumiskiem pārstāvjiem) nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Salaspilī, 2020. gada _____. martā

paraksts, paraksta atšifrējums

 

 

 

Aptauja vecākiem "Saulīte"

Aptauja vecākiem "Saulīte"

Aptauja tiek veikta, lai noskaidrotu jaunā mācību satura ieviešanas progresu izglītības iestādē. Lūgums atbildēt uz jautājumiem, lai noskaidrotu Jūsu viedokli par bērna pašsajūtu bērnudārzā, Jūsu sadarbību ar iestādi un pārmaiņām tajā.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeumz4H93NQlF2XGNqdC-yKKbqe8b1WqcRSKtjyerthkyxYQA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Lūdzu aizpildīt aptauju līdz 18.03.2020.

 

Masļeņica2020

IMG_8644
IMG_8644

“Slāvu Masļeņicu” 

Saulainajā un nedaudz ziemīgajā 26. februāra rītā bērnudārza “Saulīte” teritorijā pulcējās “Salaspils1.pirmsskolas” bērnudārzu “Saulītes” un “Jāņtārpiņa” 6-7 gadīgo grupu bērni, lai kopā nosvinētu “Slāvu Masļeņicu” .

Šis pasākums tika organizēts ar Salaspils novada domes finansējuma atbalstu “Kultūras projektu finansēšanai Salaspils novadā” ietvaros.

Bērniem un pieaugušajiem, kas piedalījās projekta pasākumā tika paplašināti priekšstati par krievu tautas tradīcijām ziemas pavadīšanas un pavasara sagaidīšanas svētkos “Masļeņica”.

Pasākuma viesus pie iestādes sagaidīja ar jautru mūziku krāšņos tērpos tērpti Skomorohi, saimniece, lācis un ragana. Galvenie varoņi kopā ar bērniem un pieaugušajiem muzicēja kopā – dziedāja, spēlēja skaņu rīkus, improvizēja muzikāli ritmiskas kustības. Skomorohi visus iepazīstināja ar Masļeņicu un novietoja to centrā.

Pēc jautrās iesildīšanās, katrs svētku varonis “iesēdināja pajūgā” vienu no dalībnieku grupām un devās uz savu staciju piedalīties dažādās kustību stafetēs :

1.stacijā – Karuselis - bērni, turoties pie krāsainā lietussarga lentītēm, skrēja apkārt “karuselim”, skandinot dziesmas vārdus.

2. stacijā – Virves vilkšana – bērni sacentās spēkiem, kuri pārvilks virvi savā pusē.

3. stacijā- “Jāšana ar zirdziņiem” – bērniem bija jāsacenšas, kurš veiklāk ‘’aizjās” ar zirdziņu līdz galapunktam.

4. stacija – Raganas aste – bērni varēja pārbaudīt savu veiklību un veiklākajiem bērniem bija iespēja “palidot” uz Raganas slotas.

5. stacija- Zelta vārti- skandinot četrrindi, bērni izveidoja lielu tiltu, pa kuru varēja iziet līkločus.

Kad pasākuma dalībnieki bija izgājuši visas stacijas, visus kopā sagaidīja Ziema, arī viņa bērnus iesaistīja jautrās rotaļās.

Un kā jau tas šajos svētkos ir pieņemts, ka Ziemu raidām prom un ar prieku un gavilēm sagaidām Pavasari, ejot kopā rotaļās un dejojot.

Un kas gan tā par Masļeņicu, ja nebūtu sagatavots svētku mielasts. Pašā svētku noslēgumā visi jautrie varoņi – Skomorohi, Lācis, Saimniece, Ragana, Ziema un Pavasaris, ejot kopā ar bērniem rotaļā “Pankūkas Masļeņicā”, dejojot un dziedot aicināja visus pasākuma dalībniekus uz svētku mielastu – nojumi, kurā bija uzklāti galdi. Pasākuma dalībniekus cienāja ar siltām pankūkām, karstu tēju, barankām.

Visi priecīgi pavadījām Masļeņicu, lai nākamajā gadā atkal varētu satikties.

Bērnu sejās bija redzams patiess prieks un gandarījums par kopā būšanu, dziesmām un dejām, kustīgajām aktivitātēm.

Paldies sakām mūsu atbalstītājiem - Salaspils novada domei. Par domes piešķirto finansējumu bērniem tika iegādāti – krāsaini skaņu rīki – tamburīni, āksti ar zvaniņiem, divi jauki zirdziņi – nūjas, krāšņi varavīksnes lietussargi ar krāsainām lentām, krāsainas auklas aktivitātēm.

No pašfinansējuma tika sašūti 3 spilgti Skomorohu tērpi ar cepurēm, pacienāti dalībnieki ar siltām pankūkām, barankām un karstu tēju.

Paldies vecākiem par atbalstu – tika atnesti krāsaini lakati, samovāri.

Liels paldies 1. grupas Amēlijas tētim Andim Arakam par izcilu skaņas nodrošinājumu pasākumā!

Un protams liels paldies galvenajiem svētku varoņiem – Skomorohiem - Nataljai, Svetlanai, Aelitai , Lācim – Tatjanai B., Saimniecei – Tatjanai Š., Raganai –Agnesei, Ziemai – Tatjanai R., Pavasarim - Janai.

Vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Maija Līce

Kā veidojas ēdināšanas izmaksas

Kā veidojas ēdināšanas izmaksas?

30.01.2008. Ar Domes lēmumu tika noteikta ēdināšanas maksa Salaspils novada pašvaldības bērnudārzos 2,13 eiro, ar 09.08.2017. Domes lēmumu tika noteikta par 7 centiem lielāka ēdināšanas maksa - 2,20 eiro. Šāda ēdināšanas maksa vecākiem par bērna trīsreizēju ēdināšanu - brokastis, pusdienas un launags, ir spēkā šobrīd. Jāatzīmē, ka tā ir tikai daļa no ēdināšanas pašizmaksas, kas 2019. gadā ir 3,37 eiro.

Kā veidojas ēdināšanas izmaksas? Ēdināšanas izmaksās ietilpst pārtikas izmaksas, to saprot visi. Bet ne visi vecāki aizdomājas, ka pārtikas izmaksas ir tikai daļa no visām izmaksām. Vēl ir darbinieku algas un VSAOI nodoklis, elektrība, ūdens, inventārs – šķīvji, krūzes, galda piederumi, speciālais inventārs virtuvei – nerūsējoša tērauda bļodas, cepešpannas, gaļas mašīnas, kartupeļu mizojamās mašīnas, jaudīgi putotāji, ledusskapji, trauku mazgājamās mašīnas, profesionālās plītis. 2019.gadā vienā no bērnudārziem bija jānomaina plīts un tas pašvaldībai izmaksāja 2000 eiro.

Izmaksas

Procentos

EUR

Pārtikas preču izmaksas

41%

1,38

Pārējās izmaksas

(darbinieku algas, nodokļi, inventārs, ūdens, elektrība u.c.)

59%

1,99

Kopējā pašizmaksa:

100%

3,37

Vecāku līdzmaksājums

65%

2,20

Pašvaldības dotācija

35%

1,17

Atbilstoši uztura speciālistu rekomendācijām no 01.09.2018. ar Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) noteikumiem Nr.172 ir samazinātas uztura normas pirmskolas izglītības iestādēs. 2019.gadā pašvaldība ieviesa centralizēto pārtikas iepirkumu, tādejādi nodrošinot zemāku cenu pateicoties lielākam iepirkuma apjomam. Vēl 2019.gadā tika ieviestas vienotās ēdienkartes visos bērnudārzos, kas nodrošina vienādus kvalitātes standartus, atbilstību MK noteikumu Nr.172 prasībām, vienādu ēdināšanu neatkarīgi no tā, kuru pašvaldības bērnudārzu Jūsu bērns apmeklē. Ieviešot kā obligātu prasību vecākiem paziņot par bērna neierašanos vai atgriešanos pēc slimošanas, tika uzlabota pārtikas produktu plānošana konkrētai dienai. Iepriekšminētie pasākumi samazināja pārtikas preču izmaksas ēdināšanas kopējos izdevumos.

Papildus izmaksas rada produktu iegāde un speciālo ēdienu gatavošana bērniem, kuriem ārsts noteicis speciālo ēdienkarti, piemēram, cukura diabēts, alerģijas u.tml. Šīs izmaksas ietilpst kopējās izmaksās un šo bērnu vecākiem netiek noteikta lielāka ēdināšanas maksa, tādejādi atbalstos vecākus, kuru bērniem konstatēta pārtikas alerģija vai cita saslimšana.

Kopš 2008.gada ēdināšanas maksa vecākiem nav būtiski mainīta, bet šo divpadsmit gadu laikā ir pieaugušas pārtikas produktu cenas, mainījušās darbinieku algas, pieaugušas komunālo pakalpojumu cenas. CSP dati: patēriņa cenu pārmaiņas (inflācija) no 2008.gada janvāra līdz 2020.gada janvārim ir 26%.

Šobrīd pašvaldība vecākiem dotē (sedz) 35% no ēdināšanas izmaksām. Gadā tas veido 220 000 eiro izdevumus pašvaldībai. 2019.gadā tika nolemts no pašvaldības līdzekļiem neapmaksāt Ziemassvētku saldumu paciņas, atstājot vecākiem iespēju saviem bērniem sagādāt jēgpilnas dāvanas. Vienlaikus bērnudārziem ir finansējums dažādu svētku (Ziemassvētki, Mārtiņi, Lieldienas u.c.) pasākumu organizēšanai bērniem.

Lai gūtu plašāku priekštatu, apkopojām informāciju, cik vecākiem izmaksā ēdināšana privātajos bērnudārzos. Piemēram, PPII “Lācīša namiņš” - 4,24 eiro; PPII “Raibā pupa” – 4,23 eiro, PPII “Lotte” – 4,50 eiro, PPII “Karlsons” - 3,56 eiro, PPII “Mans lācis” – 3,60 eiro, PPII “Apelsīnu pasaka” – 3,80 eiro.

Salaspils novada pašvaldības administrācijas izpilddirektors Mareks Kalniņš

Masļeņica projekts

maslenica
maslenica

26. februārī pulksten 11:00

Bērnudārza “Saulīte” pagalmā

Slāvu Masļeņica”

Aicinām kopā pavadīt ziemu un sagaidīt Pavasari:

  • piedalīties jautrās aktivitātēs

  • uzzināt krievu tautas tradīcijas

 

Pasākums tapis: ar Salaspils novada domes

finansējuma atbalstu

KULTŪRAS PROJEKTU

FINANSĒŠANAI SALASPILS NOVADĀ

ietvaros

Papīrballīte

87272834_188160622497021_5138026112999227392_n
87272834_188160622497021_5138026112999227392_n

Papīrballīte

14.februārī mūsu mūzikas zālē valdīja saulaina atmosfēra un smaidi rotāja bērnu sejas, jo bērni un iestādes pedagogi tika uzaicināti uz Draugu Dienu - Papīrballīte. Ir jauki, ka jau pirmsskolas laikā bērniem tiek mācīta pozitīva attieksme

vienam pret otru un pret svētkiem. 

Bučas, dziesmas, rotaļas, dejas un pat diskotēka – tas viss raksturo labvēlīgo noskaņu, kas sildīja ikvienu sirsniņu, apliecinot, ka draudzība ir jūtas, kas dārgākas par zeltu!

Kopā mēs varam!

 

IMG_8394
IMG_8394

Kopā mēs varam!

Pirmsskolas izglītības iestādē “Salaspils 1.pirmsskola” bērnudārzs "Saulite" 2020.gada 30.janvārī notika Salaspils novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu sporta diena “Kopā mēs varam!”. Sporta dienā pulcējās 60 sportot gatavi 6-7 gadīgo pirmsskolas vecuma pārstāvji no Salaspils PII “Saime”, PII “Ritenitīs”, PII “Atvasīte”, PII “Daugaviņa”, PII “Salaspils 1.pirmsskola” bērnudārzs “Jāņtārpiņš”.

6 bērnudārzu veidotās komandas bija sagatavojušas īpašus priekšnesumus, kā sevi prezentēt - bija dažādu saukļu izkliegšana. Prezentāciju laikā komandas viena otru atbalstīja ar aplausiem un uzmundrinošiem saucieniem.

Kad bērnudārzu komandas ar sevi bija iepazīstinājušas, sākās aktīva iesildīšanās jautros deju ritmos, lai saņemot kartes ar uzdevumiem, visi būtu gatavi sportot.

Visā bērnudārza teritorijā valdīja pozitīvas emocijas.

Pēc labi padarīta darba bija laiks arī kopīgai, lustīgai dejai.

Par sportisku un aktīvu darbošanos dalībnieki saņēma diplomu un salduma balviņu.

Vasarā pašvaldības bērnudārzi strādās pēc īpaša grafika

Vasarā pašvaldības bērnudārzi strādās pēc īpaša grafika

 

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

PII “Ritenītis”

Rīgas iela 10

Slēgts

Strādā apvienotas grupas

PII “Daugaviņa”

Zvejnieku iela 10, Saulkalne

Slēgts

Strādā apvienotas grupas

PII “Saime”

Miera iela 16/9

Strādā apvienotas grupas

Slēgts

Strādā apvienotas grupas

PII “Salaspils 1.pirmsskola”

struktūrvienība “Saulīte”

Enerģētiķu iela 17

Strādā apvienotas grupas

Slēgts

Strādā apvienotas grupas

PII “Atvasīte”

Meža iela 6

Strādā apvienotas grupas

Slēgts

PII “Salaspils 1.pirmsskola”

struktūrvienība “Jāņtārpiņš”

Skolas iela 9/2

Strādā apvienotas grupas

Slēgts

Vecāki, kuru bērni vasarā apmeklēs bērnudārzus, no 1.marta līdz 30.aprīlim aicināti iesniegt iesniegumu savā pirmsskolas izglītības iestādē.

Pašvaldība aicina vecākus jau laikus izvērtēt nepieciešamību bērnam vasarā apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi un šo lēmumu pieņemt atbildīgi, kā arī iepazīties ar saistošo noteikumu Nr.27/2012 “Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 4.nodaļu “Par vietu nodrošināšanu vasaras periodā”.

Roždestvo2020

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "49354394673" not found (inactive member)"

Roždestvo

8.janvārī PII muzikālajā zālē bērni un iestādes pedagogi tika aicināti uz Roždestvo pasākumu. Šajā gadā pedagogi iepriecināja ar savu iestudēto izrādi "Kukulīša Ziemassvētki". Pedagogi iejutās dažādos tēlos, tā uzburot jauku svētku sajūtu.

Svētki izdevās lieliski! Paldies visiem par ieguldīto darbu izrādes tapšanā!

Labdarības akcija "No sirds uz sirdi" 2019

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "49320461386" not found (inactive member)"

 "Saulītē" noslēgusies labdarības akcija "No sirds uz sirdi"

Decembra mēnesī PII "Saulīte" vecāki, bērni un iestādes darbinieki tika aicināti atbalstīt labdarības akciju "No sirds uz sirdi", kura mūsu izglītības iestādē jau tiek uzturēta sesto gadu.

Akcijas laikā aicinājām dāvāt bērnu sociālā aprūpes centra "Rīga" bērniem no sirds sarūpētas dāvanas, mūsu iestādes bērnu zīmētus zīmējumus un vēlējumus svētkos. 30.decembrī iestādes pārstāvji devās ciemos, lai nodotu visas skaisti iesaiņotās dāvanas un dāvinātu prieku bērnu sirsniņām - mūsu iestādes pedagogu iestudētu izrādi "Kā rūķi egli meklēt gāja...". Priecājamies, ka varam iepriecināt tos, kuriem tas ļoti vajadzīgs un padarīt bērnu svētkus gaišākus!

Paldies bērnu sociālā aprūpes centra "Rīga" kolektīvam par sirsnīgo uzņemšanu, paldies ikvienam, kurš atbalstīja, iesaistījās, palīdzēja šajā labajā darbiņā!

Visiem, visiem vēlam priecīgus svētkus! Lai vairojas labestība!

"Saulīte" administrācija

Ēdienkarte

Kids lunchbox and gourmet food

Pašvērtējuma ziņojums

logo 390964059