Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" T:371 28680932 E- pasts: [email protected]

Lieldienas-vecmaminu-diena-2019

IMG_7337
IMG_7337

Vecmāmiņu dienas PII "Saulīte"

Kad dabā iestājas atmodas laiks - pavasaris, arī iestādes grupas bērni 17. un 18.aprīlī aicināja ciemos savas mīļās vecmāmiņas, lai iepriecinātu ar dziesmām, dejām, rotaļām, muzikāli-teatrāliem uzvedumiem, tādējādi godinot pavasara atnākšanu.

Ļoti priecājamies par katras grupas bērnu centību un radošo pieeju vecmāmiņu dienai veltītajā pasākumā, kā arī novērtējam pedagogu ieguldīto darbu svētku organizēšanā.

                                                                       Priecīgas Lieldienas!

Draudzīgā viktorīna 2019

IMG_7228
IMG_7228

Draudzīgā viktorīna iestādes sagatavošanas grupu bērniem

Saulainajā 2.aprīlī iestādes sagatavošanas grupu bērni tika aicināti uz iestādes muzikālo zāli, lai mērotos ar zināšanām, prasmēm un iemaņām, kā arī parādītu savu atjautību un veiklību, pildot dažādus uzdevumus.

Bērniem tika piedāvāti septiņi uzdevumi, atbilstoši viņu vecumposmam un mācību gada laikā apgūtajām tēmām. Abas komandas bija sagatavojušas moto un līdzjutēju saukļus, plakātus, ar kuru palīdzību par aktivitāti nopelnīja savai komandai papildus punktus. Viktorīnas dalībnieki piecu dalībnieku sastāvā lieliski tika galā ar visiem sagatavotajiem uzdevumiem - uzvarēja draudzība! Atzinības rakstu par veiklākās komandas titulu ieguva 7.grupas komanda, bet atjautīgākās komandas tituls tika piešķirts 9.grupas komandai.

Priecājamies par bērnu sasniegumiem un veikumu! Arī turpmāk vēlam, lai nepazūd vēlme uzzināt ko jaunu, aktīvi krāt zināšanas un priecāties par panākumiem! Pateicamies visiem bērniem, grupu skolotājām par bērnu sagatavošanu viktorīnai, kā arī draudzīgajai iestādes skolotājai Marinai Jefremovai par draudzīgās viktorīnas  vadīšanu! 

Lai aizraujošs, skanīgs un prieka pilns pavasaris!

Ekskursija-biblioteka-2019

IMG-20190312-WA0031
IMG-20190312-WA0031

Tur ir ko redzēt, tvert un gūt!

Strādājot pēc jaunajām kompetencēm, mēs mēneša garumā interesējāmies un izzinājām visu par papīru un grāmatām. Grupiņā mēs gan pētījām, gan paši darinājām dažādas grāmatas. Lai paplašinātu bērnu zināšanas par šo tēmu, kopā ar vecākiem 12. marta rītā devāmies uz Rīgu aplūkot Nacionālo Bibliotēku. Ekskursijai bija liela audzinoša nozīme. Mūsu bērni jau prot lasīt un jau septembrī viņi dosies uz skolu.

Otrdienas rīts bija ļoti sniegains, bet mums viss gāja pēc plāna.

Lūk, mēs esam bibliotēkā, kas celta Daugavas kreisajā krastā, kas ir nacionālais Latvijas lepnums. Gaismas pils pacēlās starp sniega pārsliņām un spīdēja kā bāka naktī. Durvis atvērās pašas, jo mūs tur jau gaidīja. Tad uzlikām mediju aproci kaklā un devāmies piedzīvojumā, lai sajustu Latvijas Nacionālās bibliotēkas garšu. Lai varētu visu labāk redzēt un visu izpētīt, bērni bija sadalīti pa apakšgrupām.

Ar lielu interesi audzēkņi aplūkoja gan vislielāko, gan arī pašu mazāko grāmatu (1 rūtiņas lielumā). Pakāpeniski mēs iepazināmies ar visiem stāviem. Varējām pat baudīt skatu uz Vecrīgu no 11. stāva. Kopā priecājāmies Ziedoņa zālē.

Priecē, ka bērni ne tikai uzmanīgi klausījās, bet arī parādīja savas zināšanas, atbildot uz gides jautājumiem (bērniem bija jau pieredze – ekskursija uz Salaspils bibliotēku).

Esam gandarīti par saviem audzēkņiem!

Vēl mēs uzzinājām, ka Gaismas pils ir vienlaikus bibliotēka un daudzfunkcionāls norišu centrs. Priekpilnā gaisotnē, ar domām, kur katrs jūt līdzi „ savai grāmatai” mēs atgriezāmies savā “Saulītē”.

„ Tur ir ko redzēt, tvert un gūt” – šodien mēs to atklājām.

Sirsnīgs paldies administrācijai par atbalstu.

9.grupas skolotājas Tatjana Reinholde

                                                                                                                                                                        Viktorija Pačkaja

Maslenica-2019

IMG_7208
IMG_7208

Sveicam sauli, svinot Masļeņicu

Sveicot sauli pēc ziemas mūsu iestādes bērni 7.martā atzīmēja Masļeņicu. Mūsu iestādē saules godināšana notika caur dejām un dziesmām, kā arī garšīgajām pankūkām, kas bērniem sagādāja patiesu prieku!

Masļeņicas laikā ir jāizklaidējas, katru dienu jāiet ciemos vai jāuzņem ciemiņi pašiem. Svarīgi izbaudīt pēdējās ziemas dienas, lai vizinātos no kalna ar ragavām, ietu rotaļās, dziedot častuškas un jokojoties. Šajā gadā mums veicās īpaši labi, jo pēc Masļeņicas svinību nedēļas tradīcijām tieši ceturtdiena ir svinību diena, kad visu to varējām izbaudīt! 

Meteni2019

IMG_7130
IMG_7130

Meteņi ir klāt!

Meteņi ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki, ko svin laikā starp Ziemas svētkiem un Lielo dienu. Meteņu dienai ir jautrs un jestrs raksturs. Visi ļaudis un arī mēs, PII "Saulīte" bērni, Meteni gaidījām ar lielu prieku, jo beidzot ziema iet uz beigām, un tuvojas pavasaris. Garos un tumšos ziemas vakarus nomaina gaisma, siltums un pirmās pavasara vēsmas, tieši tādēļ īpaši Meteņos godā tiek celta gaismas devēja – Saule. 

Šogad senos pavasara gaidīšanas svētkus - Meteņus sagaidījām 26. un 27.februārī. Bērni, gatavojoties Meteņiem bija iemācījušies latviešu tautasdziesmas un ticējumus.  Svētku noslēgumā gan lielie, gan mazie Meteņbērni cienājās ar garšīgajiem pīrāgiem, kurus mums bija sarūpējušas iestādes pavāres. Liels paldies grupas audzinātājām un bērniem par ieguldīto darbu svētku scenārija apguvē!

Lai saulains pavasara gaidīšanas laiks!

draugu-diena.valentindiena

IMG_7088
IMG_7088

"Draugu diena"

14.februārī mūsu mūzikas zālē valdīja saulaina atmosfēra un smaidi rotāja bērnu sejas, jo bērni un iestādes pedagogi tika uzaicināti uz Draugu Dienu. Ir jauki, ka jau pirmsskolas laikā bērniem tiek mācīta pozitīva attieksme vienam pret otru un pret svētkiem. 

Bučas, dziesmas, rotaļas, dejas un pat diskotēka – tas viss raksturo labvēlīgo noskaņu, kas sildīja ikvienu sirsniņu, apliecinot,

                                                      ka draudzība ir jūtas, kas dārgākas par zeltu!

Ziemassportadiena2019

51268344_398962260673213_1136539593101803520_n
51268344_398962260673213_1136539593101803520_n

Ziemas sporta diena

Š.g.31.janvārī baudot ziemas priekus mūsu sporta skolotājas Ina un Jana aicināja dažādu vecumu bērnus uz sporta dienām - svētkiem, lai baudītu ziemas priekus sportiskās aktivitātēs. Bērni iestādes sporta laukumiņā priecājās par sniegu: vizinājās ar ragaviņām un spēlēja spēles.

Šogad janvāris mūs lutina ar skaistiem, sniegotiem dabas skatiem un sportošanai piemērotiem laikapstākļiem. Latviešu tautas ticējums vēsta: ja ziemā liela sarma, tad vasarā kokiem būs daudz ziedu un augļu. Novēlam, lai līdz pavasarim bērni baudītu ziemas priekus un stiprinātu savu veselību gan iestādē, gan ārpus tās!

seminārs-16.01.2019

IMG_7008
IMG_7008

Pedagogi un vadītāju vietnieki tiekas radošā seminārā

16.janvarī uz mūsu pirmsskolas izglītības iestādi aicinājām Salaspils novada vadītāju vietniekus un pedagogus, kuri piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā.

Visiem bija iespēja vērot nodarbības ar 5-6 un 6-7 gadus veciem bērniem. PII "Saulīte" pedagogi piedāvāja vērot darbu ar pašu veidotām spēlem valodas jomā, sociālā un pilsoniskā jomā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, kā arī tehnoloģiju jomas apguvei, izmantojot cita starpā arī interneta resursos pieejamos materiālus.

Pēc nodarbības vērošanas semināra dalībniekiem bija iespēja doties nelielā ekskursijā pa izglītības iestādi, kurai sekoja semināra otrā daļa - dalīšanās pieredzē par semināra tēmu. Katra prmsskolos iestāde prezentēja mācību materialus par valodu jomu.

Viesiem bija iespēja saklausīt Salaspils 1.vidusskolas skolotājas Sintijas Lilienšteinas lekciju par burtu un ciparu rakstībā visbiežāk pieļaujamām kļūdam.

Viesus priecēja PII "Saulīte" 6-7 gadu veci bērni, kuri mūsu viesiem bija sagatavojuši muzikālu sveicienu!

Ceram, ka seminārā pavadītais laiks bija iedvesmas bagāts ikdienas darbam ar bērniem!

Pateicamies visiem dalībniekiem un vēlam nebaidīties realizēt jaunas, radošas idejas savā ikdienas darbā!

Roždestvo2019

IMG_6876
IMG_6876

Roždestvo

8.janvārī PII muzikālajā zālē bērni un iestādes pedagogi tika aicināti uz Roždestvo pasākumu. Šajā gadā 7.grupas bērni pārējos iepriecināja ar savu iestudēto izrādi "Kukulīša Ziemassvētki". Sagatavošanas grupas bērni iejutās dažādos tēlos, tā uzburot jauku svētku sajūtu. 7.grupas bērni ļoti priecājās par grupiņu sarūpētajām dāvanām.

Svētki izdevās lieliski! Paldies visiem par ieguldīto darbu izrādes tapšanā!

Labdarība-2018

IMG_6857
IMG_6857

PII "Saulītē" noslēgusies labdarības akcija "No sirds uz sirdi"

Decembra mēnesī PII "Saulīte" vecāki, bērni un iestādes darbinieki tika aicināti atbalstīt labdarības akciju "No sirds uz sirdi", kura mūsu izglītības iestādē jau tiek uzturēta piekto gadu.

Akcijas laikā aicinājām dāvāt bērnu sociālā aprūpes centra "Rīga" bērniem no sirds sarūpētas dāvanas, mūsu iestādes bērnu zīmētus zīmējumus un vēlējumus svētkos. 27.decembrī iestādes pārstāvji devās ciemos, lai nodotu visas skaisti iesaiņotās dāvanas un dāvinātu prieku bērnu sirsniņām - mūsu iestādes pedagogu iestudētu izrādi "Šai baltajā klusumā...". Priecājamies, ka varam iepriecināt tos, kuriem tas ļoti vajadzīgs un padarīt bērnu svētkus gaišākus!

Paldies bērnu sociālā aprūpes centra "Rīga" kolektīvam par sirsnīgo uzņemšanu, paldies ikvienam, kurš atbalstīja, iesaistījās, palīdzēja šajā labajā darbiņā!

Visiem, visiem vēlam priecīgus svētkus! Lai vairojas labestība!

PII "Saulīte" administrācija

Ēdienkarte

Kids lunchbox and gourmet food

Pašvērtējuma ziņojums

pasvertejums