Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

Cienījamie vecāki!

Lūdzam aizpildīt Aptauju vecākiem, kas publicēta mājas lapā 12.03.2020., šīs nedēļas laikā.

Mums ir svarīgi zināt Jūsu viedokli par bērnudārza darbu.

                                                                                                         Administrācija

Mācāmies attālināti:

Šos darbiņus patstāvīgi jau varēs paveikt 5-6 gadīgie bērni, bet ar lielu vecāku atbalstu, pavasara darbiņus paveiks arī 3-5 gadīgie bērni.

Tēma : Pavasara darbi

Ziņa bērnam: Lai izaugtu augs, cilvēki par to rūpējas.

Vērtība: Atbildība par iestādītajiem un iesētajiem augiem.

Darbības:

1.Aplaistīt augu, kad zeme ir sausa.

2.Sekot līdzi, lai augam pietiek gaisma.

3.Reizi nedēļā augsni uzirdina, lai pienāk gaiss.

Caurviju prasmes:

Kritiskā domāšana un problēmu risināšana – Ar ko var apliet augu?(kādu trauku var izmantot)Ar ko var rušināt zemi? Kur ir saulainākā vieta?

Sadarbība - izsaka savas domas par auga augšanu, kā arī uzklausa brāļa/māsas, vecāku domas.

Valodu joma-

 • Bērns stāsta par augu sēšanu, augšanu, kopšanu un rūpēm.
 • Izgatavojiet kopā ar bērnu grāmatiņu “Mans augs” – katru nedēļu grāmatiņā bērns ieraksta par augu savu vērojumu.
 • Atkārtojiet kopā ar bērnu: iepriekš apgūtos burtus krievu un latviešu valodā un atrodiet tuvākajā apkārtnē, grāmatās, avīzēs, žurnālos redzamos pazīstamos burtus. Turpiniet lasīt pa zilbēm.

Lasiet kopā ar bērniem grāmatas: Margarita Stāraste.

Miniet mīklas par pavasari:

Sociālā un pilsoniskā mācību joma –

 • Dodoties ar bērnu pastaigā pa mežu, vērojiet dažādus augus- kādi tie ir, pumpuru daudzveidību, to augšanas procesu;
 • Pēc paša zīmējumiem auga grāmatiņā, bērns pastāsta auga augšanas secību, kādu augu ir izaudzējis;
 • Ļaujiet bērnam izvēlēties nepieciešamos resursus darbam, piemēram, ja zina, ka būs jāgriež papīrs, paņem papīru un šķēres utt.
 • Rosiniet sakārtot savu darbavietu pirms un pēc darbošanās.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma –

 • Patstāvīgi zīmē augus grāmatiņā “Mans augs” dažādos augšanas posmos. Zīmēšanā izmanto dažādas tehnikas – ar krītiņiem, zīmuļiem, flomasteriem, akvareļu krāsām u.c.
 • Lasiet bērnam tekstu - pasaku, stāstu, dzejoli vai lugu.

Uzdodiet jautājumus par dzirdētā teksta saturu, lai bērns izsaka savu viedokli par tēlu rīcību.

Dabaszinātņu mācību joma-

 • Izrunājiet ar bērnu, kādus darbus cilvēki dara pavasarī – uzirdina zemi, audzē stādus, rūpējas par tiem utt.
 • Vēro un saskata auga izmaiņas mēneša ietvaros;
 • Mēra augu 1reizi nedēļā un fiksē grāmatiņā ar nosacītiem mēriem

Matemātikas mācību joma –

 • Mēra un pieraksta auga mērījuma rezultātus ar cipariem;
 • Atkārtojiet kopā ar bērnu: skaitiet līdz 10 un atpakaļ. Nostipriniet prasmes nosaukt cipara “Kaimiņus”, izmantojiet zīmes >,<,=. Salīdziniet ciparus 10 apjomā.
 • https://www.facebook.com/asociatiamainicuminti/?tn-str=k*F

Savienojiet ciparus ar atbilstoša skaita priekšmetiem.

Spēlējiet ar bērniem: nosaukt rotaļlietas atrašanās vietu istabā, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus, pa labi, pa kreisi

Tehnoloģiju mācību joma-

!!! Kad atgriezīsieties bērnudārzā, lūdzu atnesiet savu izveidoto grāmatiņu parādīt pārējiem grupas bērniem!

Lai veicās Pavasara darbiņos!

Salaspils 1. vidusskolā dokumentu iesniegšana uz 2020./2021.m.g. 1. klasi

Uzņemšana 1. klasē 2020./21. m. g. Salaspils 1. vidusskolā notiek tikai attālināti no 23.03.2020. plkst. 8.00 līdz 5.06.2020.
Lai pieteiktu bērnu mācībām 1. klasei, vecāki nosūta iesniegumu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, un ieskenētu dzimšanas apliecību; vai nofotografētu, vai ieskenētu iesniegumu un dzimšanas apliecību uz skolas e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Iesnieguma veidlapa pieejama skolas mājas lapā www.s1vsk.lv

Ārkārtas situācijai beidzoties, līdz 5.06.2020. vecākiem, kuri iesūtīja ieskenētus vai fotografētus dokumentus, personīgi jāiesniedz un jāuzrāda dokumentu oriģināli; visiem vecākiem jāiesniedz bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) un izziņa no PII .

                                                                           Skolas administrācija

Sakarā ar izsludināto ārkārtējo stāvokli valstī un aicinājumu izvairīties no kontakta ar cilvēkiem

iesniegumus par vasaru  var iesniegt šādi:

 • iesniegumu izprintēt un  aizpildīt mājās, tad šo aizpildīto iesniegumu nosūtīt elektroniski uz iestādes e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un vēlāk atnest oriģinālu.

Elektroniski nosūtītais iesniegums tiks reģistrēts ar e-pasta saņemšanas datumu un laiku.

Iesnieguma formu variet atrast – Vecākiem - Paziņojumi

Cien.nākamo 1.klašu vecāki!

Sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, nākamo pirmklasnieku vecāku sapulce 24.martā tiek atcelta.
Pieteikšanās nākamā gada 1.klasēm notiks elektroniski, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., iesnieguma veidlapa skatīt Vecākiem Paziņojumi.
Vecāku sapulce pārcelta uz nenoteiktu laiku, sekojiet līdzi informācijai skolas mājas lapā un pirmsskolas iestādēs.

Flickr Suite Plugin ERROR! Connection error: - "it was not possible to retrieve the API call: could not send the HTTP request: Could not execute the request: Failed sending HTTP request"

Atkārtoti vēršam uzmanību, ka pirmsskolas izglītības iestādes šobrīd netiek slēgtas. Katram vecākam ir tiesības izlemt, vai viņa bērns apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi, tieši tāpēc ir pirmsskolas izglītības iestādē jāiesniedz rakstisks apliecinājums, kurā tiek norādīts,  ka:
1) bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas,
2) bērns nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem,
3) ka kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
Ja vecākiem ir iespēja citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu, tad bērns pirmsskolas izglītības iestādi neapmeklē, informējot pirmsskolas izglītības iestāde vadību.
Samazinoties bērnu skaitam, pirmsskolas izglītības iestāde var veidot apvienotās grupas.
Ja pirmsskolas izglītības iestāde konstatē apzinātu nepatiesas informācijas sniegšanu, tad saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42. pantu var iestāties administratīvā atbildība.
Ja ir pieņemts lēmums, kas ir pretrunā ar 2020. gada 12.marta  Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lūdzam nekavējoties informēt Izglītības un zinātnes ministriju par šāda lēmuma iemesliem.

Cien. vecāki!

Informējam Jūs, ka sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī

līdz 2020.gada 14.aprīlim

Salaspils PII “Salaspils 1.pirmsskola” strādās un pieņems bērnus tikai ar vecāka rakstisku apliecinājumu, kurā vecāki apliecina, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Šo apliecinājumu vecāks raksta vienreiz un uzņemas pilnu atbildību par uzrakstīto.

Līdz 2020.gada 14.aprīlim (vai ja nebūs noteikts savādāk) bērnudārzs nodrošinās tikai bērnu pieskatīšanas funkciju, bērnu grupas var tikt apvienotas.

Visi pulciņi (tautiskās dejas, angļu valoda, robotika, dambrete, vizuālā māksla) un pasākumi NENOTIKS.

Ja bērns prombūtnes laikā ir slimojis, atgriežoties iesniedz ārsta zīmi.

Ja bērnam tiks konstatētas saslimšanas pazīmes, vecākiem bērnu nekavējoties ir jāizņem no bērnudārza.

Jaunāko informāciju skatīt iestādes mājas lapā www.salaspils-saulite.lv

Administrācija

Cien.vecāki

Valstīirizsludinātaārkārtējasituācijasaistībāar Covid-19 vīrusaizplatībuTādēļbērnudārzātiekieviestidrošībaspasākumi

13.03.2020. bērnitikspieņemtitikai, ja vecākiiesniegsrakstiskuapliecinājumu (skat.pielikumu). 

Apliecinājumuvarēsaizpildīt no rītauzvietas

IekļūšanaiestādētikaipacentrālajāmdurvīmLūdzamizpratni par izveidojušossituācijusaglabātmieru un ievērotvisusnorādījumus!

Administrācija

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei ”Salaspils 1.pirmsskola

no ____. grupas audzēkņa ___________________________________

vecāka (likumiskā pārstāvja) _________________________________

Apliecinājums

Ar šo apliecinu, ka mans bērns (iestādes audzēknis) un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem (likumiskiem pārstāvjiem) nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Salaspilī, 2020. gada _____. martā

paraksts, paraksta atšifrējums

 

 

 

Aptauja vecākiem "Saulīte"

Aptauja tiek veikta, lai noskaidrotu jaunā mācību satura ieviešanas progresu izglītības iestādē. Lūgums atbildēt uz jautājumiem, lai noskaidrotu Jūsu viedokli par bērna pašsajūtu bērnudārzā, Jūsu sadarbību ar iestādi un pārmaiņām tajā.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeumz4H93NQlF2XGNqdC-yKKbqe8b1WqcRSKtjyerthkyxYQA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Lūdzu aizpildīt aptauju līdz 18.03.2020.

 

Rekomendācijas vecākiem

rekomendacijas1

Ēdienkarte

Kids lunchbox and gourmet food

Pašvērtējuma ziņojums

logo 390964059