Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

Ar “Kārtība, kā tiek noteiktas izglītojamo speciālās vajadzības, izstrādāts un īstenots individuālais izglītības programmas apguves plāns” 

Var iepazīties šeit  Kartiba_spec_vajadzibas_2021

Tā ir paredzēta pedagogiem, atbalsta personālam, lai plānotu individuālo pedagoģisko darbu ar bērniem, kuriem ir nepieciešama palīdzība mācību procesā, nepieciešami atbalsta pasākumi mācību procesā vai nepieciešama individuālā izglītības programma atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām, spējām, prasmēm un Pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumiem. Kārtība izstrādāta pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu un Ministru kabineta noteikumiem.

Kārtība, kas nosaka attālinātā mācību procesa  īstenošanu izglītojamajiem,

kuriem noteikti obligātie pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi.

Ar kārtību var iepazīties šeit  Attālinātā mācību procesa īstenošana

 

Kārtība izglītības procesa organizēšanai un

epidemioloģiskās drošības principu ievērošanai izglītības iestādē

Kārtība ir izdota saskaņā ar Ministru kabineta  2020. gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.5 1.apakšpunktu.

Kārtība nosaka vienotu pieeju, kā tiek nodrošināti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pasākumi pirmsskolas izglītības iestādē “Salaspils 1.pirmsskola” (turpmāk – iestāde)

un tiek organizēts izglītības process.

Kārtība ir saistoša visiem, gan iestādes darbiniekiem un bērniem, gan bērnu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), gan citām personām, kuras ikdienā nestrādā iestādē.

Ar kārtību var iepazīties šeit UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA

      diamond by Artdesigner.lv  Pirātu misija "Saulīte" noslēpumus meklējot!

Divas dienas – 8. un 9.septembrī – notika sporta svētki "Pirātu misija “Saulīte” noslēpumus meklējot!" bērnudārzā teritorijā.

Tos organizēja kuģa kapteine Jana, kura vēlējās pārbaudīt, vai visi bērni, kas ir ieradušies, ir pašas sportiskākie.

Bērni ar lielu degsmi devās neaizmirstamā ceļojumā, pilnā ar īstiem piedzīvojumiem, pārsteigumiem un pirātu dārgumu meklējumiem.

Viens no aizraujošākajiem uzdevumiem izradījās “Astoņkājis”: tajā Astoņkājis ķēra bērnus.

Ne mazāk aizraujoša bija “Salas” šķēršļu josla, kustību spēles ar “Vali” un lidošana ar “Gaisa balonu”.

Pasākums noslēdzās ar diskotēku un cienastu no pirātu lādes.

Paldies bērniem par enerģiju un izturību, audzinātājām un auklītēm par līdzjušanu un atbalstu,

mūzikas skolotājai Nataljai un logopēdei Larisai par palīdzību pasākuma organizēšanā!

Bravo visai bērnudārza “Saulīte” komandai!

Fotogrāfijas no pasākuma variet apskatīt Eliis savu grupu galerijās.

                                                                                                                                 Sporta skolotāja Jana

  sun43 2021.gada 1. septembrī rīta cēlienā

        iestādes teritorijā jautrs brīdis "Saulīte" bērniem, bez vecākiem,

                       Zinību diena ar Burtu meitiņu.

       Sliktos laika apstākļos jautrais brīdis notiks savās grupiņās.

         No 1. septembra iestāde strādā no 7.00 - 19.00.

                               Priecīgus svētkus! Animation

                                 izsaukuma zīme  Cienījamie vecāki!

Sekojiet lūdzu informācijai ELIIS par ierašanās kārtību 1.septembrī!

          Arrow down  Pieteikšanās bērnudārza "Saulīte"

                     IEPAZĪŠANAS APMEKLĒJUMAM:

*Google dokumentā pēc ieraksta veikšanas nekas nav jāsaglabā, tas notiek automātiski.

*Neskaidrību gadījumā zvaniet uz bērnudārza "Saulīte" t. nr. 28680932.

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nTjmUozfl_MnThrxIIFJIkKZVhKS2aOHCcIaEUVMUTY/edit?usp=sharing 

 

     saulīteCienījamie jaunuzņemto bērnu vecāki!

                             

                                        Aicinām Jūs uz bērnudārza "Saulīte"

                                                 jaunuzņemto bērnu

                      (tie, kuri pirmo reizi apmeklēs bērnudārzu "Saulīte" no 01.09.2021.)

                             pirmo vecāku sapulci *

                                 2021. gada 12. augustā plkst 16:30

                                         attālināti, ZOOM platformā.

 

*11.augustā katram vecākam individuāli tiks nosūtīta pieslēgšanās saite uz Jūsu e-pastu,

   kuru norādījāt, iesniedzot iesniegumu Salaspils novada domē.

Rekomendācijas vecākiem

rekomendacijas1

Ēdienkarte

Kids lunchbox and gourmet food

Pašvērtējuma ziņojums

logo 390964059