Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

Flickr Suite Plugin ERROR! Connection error: - "it was not possible to retrieve the API call: could not send the HTTP request: Could not execute the request: Failed sending HTTP request"

Miķeļdiena pavadīta!

Miķelītis labs vīriņš,
Tam svārciņi tumšpelēki;
Labāk svārki tumšpelēki
Nekā balta cepurīte.

Līdz ar ražas novākšanu mūsu iestādē tika izveidota dārzeņu kompozīciju izstāde „Rudens brīnumi” un nosvinēta Miķeļdiena. Iestādes teritorijā sapulcējās bērni no 2.jaunākajām, vidējām, vecākajām un sagatavošanas grupām, kurus laipni sagaidīja saimniece un ciemos ieradās Miķelis un Ķirbitīs. Bērni kopā ar ciemiņiem gāja jautrās rotaļās, dejoja, dziedāja dziesmiņas  un jautri pavadīja Miķeļdienu.

 

Paldies kolēģēm par piedalīšanos svētkos!

Paldies vecākiem, bērniem un pedagogiem par piedalīšanos izstādē „Rudens brīnumi” !

Lai ir krāsains, ar ražu bagāts rudens!

Rekomendācijas vecākiem

rekomendacijas1

Ēdienkarte

Kids lunchbox and gourmet food

Pašvērtējuma ziņojums

logo 390964059