Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

                                 S2v Cienījamie nākamo 1-klasnieku vecāki!

No 2021.gada 5.marta līdz 5.aprīlim tiks pieņemti dokumenti uzņemšanai 1.klasē 2021./2022.mācību gadam

saskaņā ar Salaspils novada domes noteikumiem “Kā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Salaspils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

 un "Kārtība par klašu komplektēšanu Salaspils 2. vidusskolā"

Informācija vecākiem par uzņemšanu 1. klasē 2021./2022. mācību gadam

Salaspils novada domes informācija par e-pakalpojumu izmantošanu un pieteikšanos 1.klasē 

Iesniegumu veidlapas:

Informatīva tiešsaistes sanāksme vecākiem notiks 2021.gada 2.martā plkst. 1830.
Informācija par uzņemšanu 1.klasē un reģistrēšanos sanāksmei tiks publicēta pēc 15.februāra.

Rekomendācijas vecākiem

rekomendacijas1

Ēdienkarte

Kids lunchbox and gourmet food

Pašvērtējuma ziņojums

logo 390964059