Download  Jaunuzņemto bērnu vecāku sapulces prezentācija

                         PREZENTACIJA-jaunajiem-vecakiem-2021